Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Objednávku je možné stornovať iba v prípade, že tovar ešte nebol expedovaný; a to e-mailom (info@kiddream.cz), alebo telefonicky +420 731 668 040. V prípade neskoršieho zrušenia objednávky má prevádzkovateľ nárok na náhradu škody, predovšetkým preukázateľných nákladov spojených s expedíciou tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, že sa objednaný tovar počas vybavovania objednávky prestane vyrábať, prípadne sa výrazným spôsobom zmení jeho cena. O tejto skutočnosti bude zákazník informovaný. Pokiaľ už hodnotu objednaného tovaru v stornovanej objednávke uhradil, bude mu príslušná čiastka vrátená v najbližšom možnom termíne.