OSVĚDČENÍ O ZÁPISU UŽITNÉHO VZORU

Úřad průmyslového vlastnictví
zapsal podle paragrafu 11 ods. 1 zákona č. 478/1992 Sb., v platném znění, do rejstříku

UŽITNÝ VZOR číslo 32581
Boxerky pro chlapce trpící enurézou