Ochrana osobných údajov


Prevádzkovateľom E-shopu je fyzická osoba Hana Hejtmánková so sídlom Biskupice 56, PSČ 763 41, IČO: 06178529, fyzická osoba podnikajúca podľa živnostenského zákona, MěU Luhačovice, č.j. MULUZU 649/2017/212/Zá/4, z 09.06.2017.

Poskytovateľ e-shopu, ktorý je poskytovaný prostredníctvom webových stránok na doménach kiddream.cz, kiddream.eu a kiddream.sk prehlasuje, že používa súbory zvané "cookies", ktoré sú uložené na počítači zákazníka.

Poskytovateľ je oprávnený využívať služby tretích strán, napr. za účelom zhromažďovania štatistických údajov.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho za účelom uzatvorenia a správy zmluvy a realizácie dodávky, na plnenie svojich právnych povinností alebo so súhlasom kupujúceho za účelom vylepšovania služieb a ponuky predávajúceho, príp. za iným účelom, na ktorý udelil kupujúci súhlas.

9.2 Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky a v súlade s Podmienkami ochrany osobných údajov predávajúceho, v ktorých je uvedené, akým spôsobom predávajúci nakláda s osobnými údajmi kupujúceho, aké informácie o kupujúcom ukladá, ako dané informácie využíva a komu ich prípadne odovzdáva. Podmienky ochrany osobných údajov taktiež obsahujú výpočet všetkých práv kupujúceho v súvislosti so spracovaním osobných údajov, najmä právo na informácie, opravu, vymazanie či právo súhlas so spracovaním kedykoľvek odvolať.

9.3 V súvislosti so spracovaním osobných údajov predávajúci prehlasuje, že spracúva osobné údaje v súlade s požiadavkami stanovenými právnymi predpismi; zabezpečil, aby sa osoby oprávnené spracovávať osobné údaje zaviazali k mlčanlivosti alebo aby sa na ne vzťahovala zákonná povinnosť mlčanlivosti; prijal vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil potrebnú úroveň zabezpečenia osobných údajov; a v prípade porušenia bezpečnosti osobných údajov s rizikom pre práva a slobody fyzických osôb informuje dozorný orgán, príp. dotknuté osoby.

Čo sú "cookies"?

"Cookies" sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v prehliadači, alebo na harddisku užívateľovho počítača. Ak je webová stránka navštívená znova, "cookies" povolí identifikáciu zariadenia užívateľa a prispôsobí stránku jeho preferencie.

Prečo používame "cookies"?

„"Cookies" sú používané za nasledujúcim účelom:

 1. Konfigurácia stránky - povoľujú nastaviť vlastnosti a služby na stránke.
 2. Autentifikácia - poskytujú informáciu, že užívateľ je on-line, takže webová stránka môže zobraziť informácie a vlastnosti už skôr užívateľom zadané.
 3. Analýzy a štúdie správania užívateľa - umožňujú nahliadnuť do preferencií užívateľa a prostredníctvom ich analýzy je možné zlepšovať a rozvíjať produkty a služby. Informácie sú zbierané anonymne, bez osobných údajov jednotlivých užívateľov.

AKÉ "cookies" používame?

Používame niekoľko typov "cookies", naše vlastné aj externé súbory získané od partnerov, s ktorými spolupracujeme. Súbory využívané na našich stránkach môžu byť rozdelené na nasledujúce typy:

 1. Analytické súbory - analytické "cookies", ktoré zbierajú informácie o tom, ako užívateľ využíva webovú stránku, o type webovej stránky, z ktorej bol návštevník presmerovaný, o počte návštev užívateľa a o štatistikách webovej stránky. Tieto súbory nezaznamenávajú osobné údaje, ale sú používané pre zhromažďovanie štatistických údajov webovej stránky.
 2. Dynamické "cookies" - "cookies" používané na uloženie informácií o reláciách. Súbory s informáciami o reláciách umožňujú navádzanie po webovej stránke, bez toho, aby užívateľ musel vkladať tie isté informácie, ktoré už boli vložené. Po ukončení prehliadača sú súbory smazané.
 3. Trvalé súbory relácie - zostávajú vo vašom zariadení, kým ich nevymažete.

Ako môžem odstrániť, alebo zablokovať "cookies"?

V súlade s príslušnými ustanoveniami novelizovaného zákona č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách s účinnosťou od 1. januára 2012, má zákazník právo sa rozhodnúť, či povolí "cookies" na svojom zariadení a to prostredníctvom nastavenia svojho prehliadača. Zákazník, ktorý nezmenil nastavenie nainštalovaného softvéru vo svojom počítači, súhlasí s ukladaním "cookies" vo svojom zariadení. Pod textom je uvedených niekoľko odkazov, ktoré vám môžu pomôcť pri konfigurácii "cookies" v najčastejšie používaných prehliadačoch:

 1. Google Chrome
 2. Internet Explorer
 3. Microsoft Edge
 4. Mozilla Firefox
 5. Safari
 6. Opera